Organy Spółki

 1. Zgromadzenie Wspólników
  Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska
                  
  Kompetencje: właścicielskie

 2. Rada Nadzorcza:

  Marek Szóstakowski - Przewodniczący
  Marek Ossowski - Wiceprzewodniczący
  Krzysztof Kochanowski - Sekretarz
                   
  Kompetencje: nadzorcze i kontrolne

 3. Zarząd Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. w Gdańsku

  Prezes Zarządu
  Aleksandra Krzywosz
  tel. (58) 520-80-70 (sekretariat)
  Kompetencje: zarządzanie Spółką w imieniu właściciela
  i kierowanie przedsiębiorstwem Spółki.   

  

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 97.880.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 0-58 520-80-70 fax 0-58 345-42-98 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl