Zasady funkcjonowania

 1. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Wszelkie sprawy można kierować:
  - drogą internetową, wysyłając e-mail na adres: sekretariat@gisgdansk.pl
  - pocztą tradycyjną, wysyłając na adres firmy:

  Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o
  ul. Sobótki 9
  80-247 Gdańsk

  - telefonicznie, dzwoniąc pod numer: (58) 520-80-70
  - faxem, wysyłając pod numer: (58) 345-42-98

 2. Stan przyjmowanych spraw

  Sprawy załatwiane są na bieżąco, w kolejności ich wpływu do Spółki.

  

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 97.880.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 0-58 520-80-70 fax 0-58 345-42-98 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl