Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Gdańska powołaną w lipcu 2006 roku. Decyzja o powołaniu Spółki stała się konieczna ze względu na trudną sytuację mieszkaniową w Gdańsku, podyktowaną między innymi złym stanem technicznym oraz nieopłacalnością remontów starych zasobów mieszkaniowych.

W świetle bardzo dużej ilości projektów inwestycyjnych Miasta Gdańsk, przy ograniczonej puli środków własnych, które mogą być rozdysponowane, przyjęty innowacyjny w skali kraju model finansowania zadań własnych Miasta wskazuje kierunek i tworzy podstawę "dobrych praktyk" w zakresie innego niż budżetowe i unijne finansowania projektów jednostek samorządu terytorialnego charakteryzujących się bardzo wysoką użytecznością i akceptowalnością społeczną.

W wyniku realizacji dwóch pierwszych etapów Programu budowy mieszkań komunalnych, w latach 2008 - 2009 przekazano do użytkowania 312 mieszkań przy ul. Ptasiej, Platynowej i Rumla w Gdańsku o łącznej powierzchni użytkowej blisko 14 tys. m². Inwestycje mieszkaniowe zostały sfinansowane ze środków własnych Spółki, a w pozostałej części ze środków zewnętrznych w postaci kredytu bankowego oraz - po raz pierwszy dla tego typu projektów w Polsce, z emisji obligacji przez Spółkę.

Obecnie realizowany jest przez Spółkę III etap inwestycji przy ul. Madalińskiego w Gdańsku. Projekt zakłada wybudowanie w latach 2014-2018 łącznie 84 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3,2 tys. m² wraz z infrastrukturą techniczną oraz małą architekturą. Na terenie osiedla powstaną również miejsca postojowe dla rowerów oraz plac zabaw dla dzieci i dodatkowa przestrzeń rekreacyjna. Pierwsze 48 lokali zostanie oddanych do użytku w IV kwartale 2015 r., zaś kolejne 24 lokale zostaną przekazane w IV kwartale 2016 r.

Realizacja Programu budowy mieszkań komunalnych zapewnia Gminie Miasta Gdańsk poprawę stanu technicznego mieszkań komunalnych. Pozyskanie nowych mieszkań w połączeniu z wielopłaszczyznowym systemem zamiany mieszkań umożliwia racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zajmuje się ponadto prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami. Działalność ta stanowi element długofalowej polityki mieszkaniowej prowadzonej przez jedynego wspólnika Spółki – Gminę Miasta Gdańsk.Aktualności

15.12.2016 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na wybudowanie budynku mieszkalnego w technologii szkieletowej drewnianej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Dolne Młyny w Gdańsku - Nr sprawy 3/A/2016. Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2016 roku o godz. 11:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

11.10.2016 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Dolne Młyny w Gdańsku - Nr sprawy 1/A/2016. Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2016 roku o godz. 11:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2016 r. pod nr 320977-2016.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

29.09.2016 r.

Budownictwo ekologiczne ze wsparciem –
Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Dolne Młyny w technologii tradycyjnej murowanej i szkieletowej drewnianej.

Pobierz:

14.06.2016 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. przypomina, iż od 1 lipca 2016 roku zmienia się system segregacji odpadów na terenie Gdańska. Do dotychczasowych pojemników na suche i mokre dojdzie teraz trzeci – na SZKŁO! Pojemniki i worki na szkło będą koloru ZIELONEGO.

SZKŁO – zasady segregacji Do pojemników (worków) na szkło wrzucamy: opróżnione z zawartości opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego bez nakrętek, etykiet, zacisków i gumowych uszczelek tj.:, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach Do pojemników (worków) na szkło nie wrzucamy: szkła stołowego, fajansu, porcelany, ceramiki, kryształów, luster i szkła zbrojonego, żaroodpornego, okiennego, okularowego, żarówek, lamp jarzeniowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szyb samochodowych, reflektorów, izolatorów, ekranów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek, zniczy, zakrętek, kapsli, korków, baterii, akumulatorów PAMIĘTAJ!!!

 • nie tłucz szkła przed wyrzuceniem
 • wrzucaj opakowania opróżnione z zawartości

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl lub telefonicznie pod numerem 58 731-64-64.

13.05.2016 r.

W związku z niedoprecyzowaniem w pkt. 2 treści formularza oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 25 m² , stanowiącą część działki 751/1 położonej w Gdańsku przy ul. Platynowej Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. unieważnia postępowanie ogłoszone 09.05.2016 r.

Jednocześnie informujemy, iż nowe postępowanie z nowym wzorem formularza zostaje wznowione z terminem składania ofert do dnia 18.05.2016 r. do godz. 10:00.

Pisemne oferty na dzierżawę gruntu należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gisgdansk.pl lub
 • faksem pod numer 58 345-42-98

Pobierz:

09.05.2016 r.

Dzierżawa gruntu przy ul. Platynowej
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza do składania przez zainteresowane osoby pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 25 m² , stanowiącą część działki 751/1 położonej w Gdańsku przy ul. Platynowej.
Więcej informacji:

21.03.2016 r.

Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza na konferencję poświęconą projektowi „Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu”, która odbędzie się we wtorek 22 marca 2016 roku o godz. 17.00 w Dworze Artusa, Długi Targ 43-44.

W programie:
 • Powitanie uczestników i powołanie Rady Programowej
 • Ul. Długa i Długi Targ na przestrzeni wieków
 • Postacie związane z ul. Długą i Długim Targiem
 • Współczesne realizacje ulic i placów w przestrzeni historycznej
 • Ul. Długa i Długi Targ – aktualny stan techniczny i estetyczny
 • Plan działań związanych z przebudową ul. Długiej i Długiego Targu

24.12.2015 r.

Wesołych Świąt
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Wesołych Świąt i Szczęśliego Nowego Roku życzą Zarząd i Pracownicy Gdańskiej Infrastruktury Społecznego Sp. z o.o.

09.02.2015 r.

Informacja o przetargu
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na wykonanie remontów kapitalnych 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Św. Ducha i Złotników w Gdańsku - Nr sprawy 1/A/2015. Termin składania ofert upływa w dniu 23.02.2015 roku o godz. 15:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2015 r. pod nr 27274 - 2015.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie http://www.gisgdansk.pl/bip_zamowienia.php

03.07.2014 r.

Informacja o przetargu
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na wykonanie remontów kapitalnych 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ogarnej w Gdańsku - Nr sprawy 4/A/2014. Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2014 roku o godz. 15:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2014 r. pod nr 143591/2014.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie http://www.gisgdansk.pl/bip_zamowienia.php

28.05.2014 r.

Informacja o przetargu
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na Wybudowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Madalińskiego w Gdańsku. Nr sprawy 2/A/2014 Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2014 roku o godz. 15:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2014 r. pod nr 114947.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie http://www.gisgdansk.pl/bip_zamowienia.php

25.03.2014 r.

Wolne lokale użytkowe na wynajem
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. wynajmie lokale użytkowe przy Al. Grunwaldzkiej 140.
->> Więcej informacji

04.12.2009 r.

INNOWATOR 2009
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. Najlepszą Spółką Samorządową.
->> Więcej informacji

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 84.555.000,00 PLN w całości wpłacony
tel. 0-58 520-80-70 fax 0-58 345-42-98 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl