Wynajem lokali mieszkalnych / Wynajem lokali użytkowych

POMOC MIESZKANIOWA

Wszelkie informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych i obniżek dochodowych zamieszczone są na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń:
https://www.gcs.gda.pl/swiadczenia-mieszkaniowe/.

Informacje dla najemców lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Madalińskiego:

Wolne lokale:

Aktualnie Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. nie dysponuje wolnymi lokalami mieszkalnymi.

Zamiana lokali:

W sprawie zamiany lokali mieszkalnych prosimy o kontakt z Referatem Lokalowym Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku z siedzibą przy ul. Partyzantów 74B


Kontakt telefoniczny:

58 323 6981

58 323 6948

58 323 6997

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Ptasia 37
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 140.489.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl